Hướng Dẫn Chơi Game Trên PC
25/09/2023

Mai xin hướng dẫn 2 cách để chơi game Hội Quán Đấu Sĩ trên PC vô cùng đơn giản:

Cách 1: Chơi game Hội Quán Đấu Sĩ trên Web/H5

Đấu Sĩ sử dụng trình duyệt rồi truy cập vào web: https://hoiquandausi.vn/game/dang-nhap

Cách 2: Chơi game Hội Quán Đấu Sĩ bằng Giả Lập

Bước 1:

Để chơi được game Hội Quán Đấu Sĩ trên PC, các Đấu Sĩ cần tải và cài đặt ứng dụng giả lập trên PC. Có một số ứng dụng giả lập phổ biến mà các Đấu Sĩ có thể chọn lựa và cài đặt đó là Nox, BlueStacks hoặc LDPlayer:

- Nox: https://vn.bignox.com/

- BlueStacks: https://www.bluestacks.com/

- LDPlayer: https://vn.ldplayer.net/

Bước 2:

Vào Cửa Hàng Play, tìm kiếm từ khóa trò chơi "Hội Quán Đấu Sĩ" và Cài Đặt

Bước 3:

Tại màn hình Nox, BlueStacks hoặc LDPlayer chọn biểu tượng của Hội Quán Đấu Sĩ và bắt đầu chơi game

----------

HỘI QUÁN ĐẤU SĨ – ĐẤU TƯỚNG QUYỀN VƯƠNG TỐC CHIẾN CỰC MẠNH