Đặc Quyền VIP
29/09/2023

◈ ĐẶC QUYỀN VIP

Các Đấu Sĩ thân mến,

Mai xin thông báo nội dung Đặc Quyền VIP mà các chiến binh có thể nhận được khi tham gia Hội Quán Đấu Sĩ

Khi thanh toán trực tiếp hoặc sử dụng Vé Nạp để mua các gói quà trong game sẽ nhận được EXP VIP tương đương:

Mệnh Giá VND Giá Nạp Web      Số Vé Nạp tương ứng EXP VIP nhận được
25,000 20,000 1 60
49,000 40,000 2 120
129,000 100,000 5 300
249,000 200,000 10 680
379,000 300,000 15 980
499,000 400,000 20 1280
679,000 600,000 30 1680
779,000 700,000 35 1980
1,299,000 1,000,000 50 3280
2,499,000 2,000,000 100 6480

 *Lưu Ý: Đối với Đấu Sĩ thanh toán trực tiếp Inapp ở cả Android và iOS

Tổng số tiền nạp Inapp của Đấu Sĩ trong ngày không được vượt quá 2.000.000đ và tổng inapp ko quá 10.000.000đ.

Ví dụ:  Đấu Sĩ nạp lần 1 gói quà trị giá 1,299,000đ thành công, lần tiếp theo nạp gói 2,499,000đ sẽ không thanh toán được vì 2 gói cộng lại đã quá số tiền cho phép trong ngày (Số tiền giới hạn sẽ tính theo giá gói nạp thực tế trong game).

 

Chi tiết Đặc Quyền VIP:

Cấp VIP EXP VIP Tương đương VND Gói Ưu Đãi Đặc Quyền
1 60 20.000 đ

- Xu Ước Nguyện x3

- Đá Đột Phá x300

- Vàng x2.000.000

2 500 170,000 đ

- Xu Chiêu Mộ Cao x2

- Xu Chiêu Mộ Thường x5

- Soda EXP x1.000.000

3 1.000 340,000 đ

- Xu Ước Nguyện Cao x2

- Rubik Triệu Hồi x1

- Vàng x3.000.000

4 2.000 670,000 đ

- Mảnh Đấu Sĩ 5 sao x50

- Rubik Triệu Hồi x1

- Soda EXP x1.500.000

5 5.000 1,670,000 đ

- Mảnh Đấu Sĩ Đỉnh 4 Hệ x50

- Rubik Triệu Hồi x1

- Soda EXP x2.000.000

- Vàng x3.000.000

6 10.000 3,400,000 đ

- Rương SSR+ 4 Hệ (chọn) x1

- Rubik Triệu Hồi x1

- Chiến Hồn Tím Ngẫu Nhiên

- Soda EXP x4.000.000

7 20.000 6,700,000 đ

- Rương SP 4 Hệ (chọn) x1

- Rubik Triệu Hồi x2

- Khung avatar Huy Hoàng

- Vàng x6.000.000

8 30.000 10,000,000 đ

- Rương SP 4 Hệ (chọn) x1

- Rubik Triệu Hồi x4

- Rương TB 8 Sao Tự Chọn x1

- Soda EXP x5.000.000

 

9 50.000 17,000,000 đ

- Rương Quang Ám (chọn) x1

- Rubik Triệu Hồi x5

- Rương TB 8 Sao Tự Chọn x2

- Vàng x8.000.000

10 80.000 27,000,000 đ

- Rương Quang Ám (chọn) x1

- Rubik Triệu Hồi x8

- Rương TB 8 Sao Tự Chọn x2

- Soda EXP x6.000.000

11 100.000 34,000,000 đ

- Rương Quang Ám (chọn) x1

- Mảnh Đấu Sĩ Đỉnh x100

- Chiến Hồn Cam Ngẫu Nhiên x1

- Vàng x10.000.000

12 200.000 67,000,000 đ

- Rương Quang Ám (chọn) x1

- Mảnh Đấu Sĩ Đỉnh x150

- Chiến Hồn Cam Ngẫu Nhiên x1

- Soda EXP x10.000.000

13 300.000 100,000,000 đ

- Rương Quang Ám (chọn) x1

- Mảnh Đấu Sĩ Đỉnh x200

- Chiến Hồn Cam Ngẫu Nhiên x2

- Rubik Triệu Hồi x10

14 500.000 167,000,000 đ

- Rương Quang Ám (chọn) x1

- Mảnh Đấu Sĩ Đỉnh x300

- Chiến Hồn Cam Ngẫu Nhiên x2

- Rubik Triệu Hồi x12

15 800.000 270,000,000 đ

- Rương Quang Ám (chọn)

- Mảnh Đấu Sĩ Đỉnh x400

- Chiến Hồn Cam Ngẫu Nhiên x2

- Rubik Triệu Hồi x15

 

----------

HỘI QUÁN ĐẤU SĨ – ĐẤU TƯỚNG QUYỀN VƯƠNG TỐC CHIẾN CỰC MẠNH